BİREYSEL İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı :

Temelde işçi ve işveren arasındaki hizmet akdi ilişkisinin hukuki açıdan incelenmesi gerekmekdedir. Bu amaçla, işçiler ve işverenlerin sorumlulukları, yükümlülükleri incelenecek olup 4857 sayılı İş Kanununun uygulanmasında katılımcıların bilgi düzeylerine katkı sağlanmalıdır.
Bu program, hizmet akdinin yapılması, muhtevası, sona ermesi ile ilgili hükümlerle işçi, işveren, iş yeri gibi kavramlar kıdem ve ihbar tazminatları ve bireysel hizmet akitlerine ilişkin çıkabilecek tüm durumlara kişilerin bilinçlenmesini hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği :

 1. İş hukukuna yön veren ilkeler
 2. İş Hukukuna Giriş: Tarihçe, Temel Özellikler, Kaynaklar ve Uygulama alanlar
 3. İş sözleşmesi türleri
 4. İş hukukunun temel kavramları
 5. Hizmet sözleşmesinin sona erme şekilleri
 6. Alt işveren asıl işveren ilişkisi
 7. İş kanunu’nun gerektirdiği genel yükümlülükler ve tarafların borçları
 8. Feshin geçerli nedenle dayandırılması
 9. İş güvencesi
 10. Hizmet akdinin feshinin sonuçları
 11. Feshe karşı yargı yolu
 12. Çalışma süreleri ve izinler
 13. Hukuki bakımdan ücret şekilleri
 14. Örnek yargı kararları
 15. Kıdem tazminatı
 16. Örnek yargı kararları

 

Sınıf Sayısı : 10-25 kişilik gruplar

Eğitim Süresi :  2 gün/12 saat

Katılımcı Kişi Profili : İşveren ve işveren temsilcileri, işletmelerde insan kaynakları ve personel yönetimi birimlerinde çalışanlar

BİREYSEL İŞ HUKUKU EĞİTİMİ