HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir

İçerik

  1. Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
  2. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  3. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
  4. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
  5. İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
  6. Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

HİJYEN EĞİTİMİ