İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ EĞİTİMİ

Programın Hedefi

Eğitimin Amacı:
İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, sağlıklı ve güvenli bir işyerinin oluşmasında İSG kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak.
Eğitim İçeriği

  1. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
  2. Kurulun görev ve yetkileri
  3. İş hijyeninin temel ilkeleri
  4. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
  5. Meslek hastalıkları
  6. İletişim teknikleri
  7. Acil durum önlemleri
  8. Risk değerlendirmesi
  9. İşyerlerine ait özel riskler

Program Süresi: 
2 gün/12 saat
Sınıf Sayısı: 10-25 kişilik grup
Katılımcı Kişi Profili: İSG kurul üyeleri, bu konuda görev alacaklar

İŞÇİ SAĞLIĞ VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ EĞİTİMİ