KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI

Çalışma hayatında şirketlerin belli döngüleri aştıklarında ki; bu sektörüne göre farklılıklar göstersede 3 yıldan sonra firmanın sektöründe bilinmeye başlıyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak büyüme yapması beraberinde sorumluluklar ve görev dağılımlarında çakışma veya boşluklar yaratmaya başlıyor. Yöneticiler bu eksikleri görmezse ileri aşamada bölünme yada kapanmaya kadar gidebilecek bir süreç oluşur.

Şirket ekonomik olarak finansal döngüsünü sağladıktan sonra önünde çalışan memnuniyeti ve iş konforu sağlamalıdır. Aksi halde kalifiye elemanlarını kaybedebilir. Kurumsal olma henüz değişen kanunlarında biraz etkisiyle oturmamış durumda ülkemizde.

En önemli kaynak olarak kalifeye personelin olmasıdır bir şirkette, bu yüzden eğitim programları ile sürekli geliştirilmelidir. Kurumsallaşmanın temeli şirket kültürünü oturtulmasıdır. Kültürüde eğitilmiş kişiler ancak yaşatabilir. Aralca akademi olarak iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerinin yanında şirket kültürünü oluşturacak kalite, çevre ve bireysel yetkinliklerin artırılmasına yönelik eğitim serileri ile yıllık eğitim planları dahilinde 4 sınıfı ile eğitim veren bir kurum olarak eğitim alanında en önemli partnerinizdir.