PROJE YÖNETME EĞİTİMİ

Programın Hedefi

Türkiye ile AB arasında sürmek de olan Mali İşbirliği İlişkileri çerçevesinde, Proje Döngüsü Yönetiminin (Project Cycle Management-PCM) öğrenilmesi, proje/hibe sürecinin çeşitli aşamalarında görev alacak olan kişi ve kuruşlara bu sürecin tanıtılması büyük bir önem taşımaktadır.
Bu eğitimn başlıca hedefi, proje fişi ve iş tanımları (TOR) gibi AB proje belgelerinin hazırlanması ve bu projelerin uygulanması sırasında karşılaşılacak sorunların minimuma indirilmesidir.
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi sonunda, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi ve fikir sahibi olacaklardır:

 1. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı prensipleri ve temel analitik araçların proje döngüsü süresince nasıl kullanılabileceği,
 2. Proje döngüsü, temel belgeler ve paydaş sorumluluklar,
 3. Proje tanımı ve diğer AB yardımları ile ilgili olarak projenin rolü,
 4. Uygun performans göstergelerinin belirlenmesinin önemi ve doğrulama kaynakları

Program İçeriği

 • Eğitimde PCM tüm yönleriyle kavramsal ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.Bu kapsamda;
  1. Mantıksal Çerçeve Matrisinin oluşturulması
  2. Türkiye-Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali İşbirliği İlişkileri
  3. Proje Süreci yönetimine ilişkin temel kavramlar
  4. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler ve programlama süreci
  5. Proje Yazımında Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve unsurları
  6. Finanse edilecek projelerin tespitinde kullanılan değerlendirme kriterleri
  7. Proje Başvuru Formları (Proje Fişi ve TOR) ve eklerinin hazırlanması

Eğitimin Saati:  30 saat
Sınıf  Sayısı: 10-25 kişilik sınıflar
Kimler Katılabilir: Proje yürütücüsü kuruluşların temsilcileri, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilciler, Proje başvurusu yapmaya aday kişiler ve kurumların temsilcileri, işveren veya işveren temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler işçiler

PROJE YÖNETME EĞİTİMİ